NekategorisanoŠTA ZNAMO O NUTRIGENETICI?

Nutrigenetika je nauka koja proučava efekat genetičkih varijacija na dijetetski odgovor te ulogu nutrijenata i bioaktivnih
komponenata hrane na ekspresiju gena. Kao naučna disciplina, nutrigenetika opisuje odgovor organizma na specifični
prehrambeni režim.
Nutrigenetska analiza nam nudi identifikaciju, klasifikaciju i karakterizaciju varijacija u genomu što pacijentu omogućava
specifično razumijevanje metabolizma i predikciju tolerancije organizma na hranu. Kako naši geni diktiraju metaboličke
procese u organizmu, razumijevanje genetskog profila od krucijalne je važnosti za kreiranje ciljane nutritivne terapije ukoliko
postoje predispozicije za metaboličke disfunkcije organizma ali i za prevenciju istih. Ovom specifičnom analizom možemo
utvrditi da li naše tijelo efektivno metabolizira ugljikohidrate i masnoće; da li smo skloni gojaznosti te da li imamo rizik za
dijabetes i insulinsku rezistenciju.

 

 

KOME JE NAMIJENJENA NUTRIGENETSKA ANALIZA?

Obzirom da prehrane koje proizilaze iz nutrigenetske analize rezultiraju efikasnijim i dugotrajnijim rezultatima u procesu
gubitka i održavanja tjelesne mase, u poređenju sa nepersonaliziranim režimima prehrane, nutrigenetska analiza se
preporučuje:
• Osobama koje su bezuspješno praktikovale različite prehrane;
• Osobama koje žele da započnu specifičnu prehranu u cilju smanjenja i održavanja tjelesne mase;
• Osobama koje žele da se posvete fizičkoj aktivnosti, kako bi se utvrdilo koji tip sporta odgovara njihovom
organizmu;
• Osobama koje žele da prilagođenom, individualnom ishranom i životnim stilom dostignu i očuvaju optimalno
zdravlje i vitalnost.

U EUROFARM LABORATORIJI NUTRIGENETSKA ANALIZA OBUHVATA UTVRĐIVANJE POLIMORFIZAMA NA
OSAM GENA:

1. PPARG2 Pro12Ala (gen za gama 2 receptor aktiviran peroksizomnim proliferatorom) – ovaj polimorfizam je povezan
sa povećanim rizikom za nastanak Diabetes mellitus tipa 2 i sa povećanim indeksom tjelesne mase.
2. ADRB2 Gln27Glu (gen za beta 2 adrenergički receptor) – ovaj polimorfizam može dovesti do smanjene razgradnje
masti (lipoliza) i nakupljanja masnog tkiva.
3. ADRB2 Arg16Gly (gen za beta 2 adrenergički receptor) – ovaj polimorfizam može dovesti do smanjene lipolize,
nakupljanja masnog tkiva ali ukazuje na povezanost sa inzulinskom rezistencijom i intolerancijom na glukozu.
4. ADRB3 Trp64Arg (gen za beta 3 adrenergički receptor) – ovaj polimorfizam dovodi do smanjenja razgradnje
masnoća te je povezan sa povećanim vrijednostima indeksa tjelesne mase.
5. FABP2 Ala54Thr (gen za protein nosača masnih kiselina 2) – ovaj polimorfizam je povezan sa povećanim afinitetom
proteina za dugolančane masne kiseline, povećanim unosom triglicerida u ćelije tankog crijeva i inzulinskom
rezistencijom.
6. LPL HindIII (gen za lipoproteinsku lipazu) – ovaj polimorfizam je povezan sa sniženim vrijednostima HDL holesterola
i hipertrigliceridemijom te može ukazivati na predispozicije moždanog udara.
7. INS 23HphI (gen za insulin) – ovaj polimorfizam povećava rizik za predispoziciju za Diabetes mellitus tipa 2 i
inzulinsku rezistenciju.
8. FTO A23525T (tzv. “gladni gen”, gen za protein povezan sa masnoćama i gojaznošću) – ovaj polimorfizam je povezan
sa nakupljanjem masnog tkiva u organizmu