EUROFARM LABORATORIJESistem kvaliteta

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
https://laboratorija.eurofarmcentar.ba/wp-content/uploads/2021/05/eurofarm_laboratorija_logo2.png

Upravljanje kvalitetom

https://laboratorija.eurofarmcentar.ba/wp-content/uploads/2021/05/eurofarm_laboratorija_logo2-1.png

Osnova pouzdanog laboratorijskog nalaza

Osnovni principi naše pouzdanosti, odgovornosti I stručnosti djlovanja jesu stvaranje kvalitativnih usluga, kontinuirano unapređenje tehnološke opremljenosti, vodeći računa o svim aspektima u lancu koji mogu imati utjecaj na pružanje zdravstvenih usluga. Da bismo postizali, održavali i osnaživali te vrijednosti, kvalitet usluga u svim fazama procesa rada kontinuirano nadgledamo, analiziramo, ocjenjujemo i poboljšavamo, koristeći najnaprednije tehnike i metode namjenjene sistemu razvoja usluga kvaliteta.

Težimo obezbjediti usluge dijagnostike i liječenja u skladu sa najvišim svjetskim standardima korištenjem modernih tehnologija, a poštujući temeljne etičke principe na kojima počiva naša profesija. Svi procesi i postupci su usmjereni na smanjenje rizika, te stvaranje prilka u cijelom lancu pružanja zdravstvenih usluga. Naša vizija jeste kontinuirano poboljšavanje sistema kvaliteta, što ostvarujemo kroz razvoj ljubaznog i stručnog medicinskog osoblja Eurofarm Centra. Vašu posjetu pretvaramo u ugodan doživljaj.

https://laboratorija.eurofarmcentar.ba/wp-content/uploads/2021/05/nalaz.jpg

ISO 15189 : 2018

https://laboratorija.eurofarmcentar.ba/wp-content/uploads/2022/02/Slika_Simbol-160x160-1.jpg

Bilateralni potpisnik EA MLA

https://laboratorija.eurofarmcentar.ba/wp-content/uploads/2022/02/BATA-Certifikat-1.png

ISO 9001:2015

Eurofarm Centar laboratorija ispunjava sve zahtjeve standarda ISO 9001:2015, što dokazuje sertifikat izdat od strane TuV NORD CERT GmbH.
https://laboratorija.eurofarmcentar.ba/wp-content/uploads/2021/05/EUROFARM-BOS-1-page-001.jpg
https://laboratorija.eurofarmcentar.ba/wp-content/uploads/2021/05/EUROFARM-BOS-1-page-002.jpg