HEMATOLOGIJARETIKULOCITI

SKU: 16189

19.20KM

Opis

Određivanje apsolutnog ili relativnog broja retikulocita i retikulocitni indeks zrelosti (engl. reticulocyte maturity index, RMI). Navedeni parametri važni su indikatori eritropoetske aktivnosti koštane srži. Određivanje broja retikulocita naročito je važno u normocitnoj anemiji.

    Reviews

    There are no reviews yet.

    Be the first to review “RETIKULOCITI”