IMUNOHEMIJAPAPP-A

SKU: 16154

96.00KM

Opis

PAPP-A nastaje u trofoblastima i izlučuje se u majčin serum. koncentracije PAPP-A, u prvom trimestru trudnoće (između 11. i 14. tjedna trudnoće) u serumu je pouzdani marker fetalne aneuploidije. U kombinaciji sa slobodnom ß-HCG i ultrazvukom nuhalnog nabora, postaje marker izbora za otkrivanje žena sa povećanim rizikom nošenja fetusa sa Down-ovim sindromom (trisomija 21) i Edwards-ovim sindromom (trisomija 18) za vrijeme prvog trimestra trudnoće

    Reviews

    There are no reviews yet.

    Be the first to review “PAPP-A”