BIOHEMIJAKREATININ KLIRENS/PROTEINURIJA

SKU: 16011

25.00KM

Opis

Kreatinin klirens (KEK) je test za funkcionalnu sposobnost bubrega (izlučivanje tvari iz organizma putem mokraće). Pod pojmom klirensa podrazumijeva se volumen krvi koja se prolaskom kroz bubrege „očisti” od neke tvari u jedinici vremena. Za izračun KEK-a određuje se kreatinin u krvi i kreatinin u 24-satnom urinu, mjeri se volumen skupljenog urina i izračunava se površina tijela (prema visini i težini pacijenta).

    Reviews

    There are no reviews yet.

    Be the first to review “KREATININ KLIRENS/PROTEINURIJA”