IMUNOHEMIJA5-HIAA

SKU: 16619

88.00KM

Opis

5–hidroksiindoloctene kiseline – Karcinoidni sindrom nastaje u bolesnika s karcinoidnim tumorima, a svojstveno mu je crvenilo kože, grčevi u trbuhu i proljevi. Nakon više godina razvija se valvulopatija desnog srca. Stanje je posljedica otpuštanja vazoaktivnih tvari (serotonin, bradikinin, histamin, prostaglandini, polipeptidni hormoni), obično iz metastatskog intestinalnog karcinoida. Kliničku dijagnozu potvrđuje povećano izlučivanje 5–hidroksiindoloctene kiseline u mokraći.

    Reviews

    There are no reviews yet.

    Be the first to review “5-HIAA”