O NAMAEurofarm laboratorije

Pogledajte za koje oblasti je specijalizovana Eurofarm Centar laboratorija i zašto je vrijedno da nam povjerite vaše zdravlje.
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

EUROFARM LABORATORIJECentar za laboratorijsku dijagnostiku

Eurofarm Centar laboratorije se bave ispitivanjem uzoraka iz oblasti biohemije, hematologije, mikrobiologije i genetike u skladu sa najvišim standardima kvaliteta i zahtjevima korisnika. Laboratorije su osnovane poštujući sve zahtjeve kontrole kvaliteta rada laboratorija u pogledu opreme, ljudskih resursa, potrošnog materijala, reagenasa i uslova rada bazirajući se na principima dobre laboratorijske prakse.
https://laboratorija.eurofarmcentar.ba/wp-content/uploads/2021/05/eurofarm-lab.jpg
https://laboratorija.eurofarmcentar.ba/wp-content/uploads/2021/05/ct.jpg
https://laboratorija.eurofarmcentar.ba/wp-content/uploads/2021/05/ct2.jpg
https://laboratorija.eurofarmcentar.ba/wp-content/uploads/2021/05/doc.jpg

Laboratorija, tehnologija, iskusni stručnjaci

Najsavremenija tehnologija, iskusni stručnjaci

Eurofarm Centar laboratorije raspolažu ispitnom opremom najsavremenije tehnologije i zapošljavaju iskusne i profesionalne stručnjake koji za fokus u procesu rada imaju postizanje preciznih i pouzdanih rezultata u domenu laboratorijske dijagnostike.Kvalitet i efikasnost su naši osnovni postulati, oni jesu i uvijek će biti ključ našeg uspjeha i čine nas pouzdanim i kompetentnim partnerom ljekarima, medicinskim osoblju, bolnicama, ordinacijama, osiguravajućim društvima, firmama kao i pojedincima.

Ljubazan i profesionalan odnos prema korisnicima

Saradnju sa korisnicima karakterišu bliski profesionalni odnosi, aktivna komunikacija i mogućnost stručnih konsultacija iz bilo koje oblasti laboratorijske prakse. Eurofarm Centar laboratorije za svoj osnovni cilj imaju dobrobit pacijenata, što se primarno manifestuje kroz pouzdanost ispitivanja koje obavljamo, brzinu izdavanja rezultata, prijatan ambijent u kojem pacijenti borave, kao i ljubaznost u pristupu svakom korisniku.

Vrhunska zdravstvena usluga

Eurofarm Centar laboratorije rade od ponedjeljka do subote, kpraznicima su aktivne dežurne ekipe, a Patronažna služba na poziv dolaze na naznačenu adresu i vrše prikupljanje uzoraka ili dostavu rezultata. Korisnici zdravstvenih usluga mogu biti sigurni da će u Eurofarm Centar laboratorijama dobiti precizno utvrđene i blagovremene rezultate laboratorijskih analiza, tumačenje rezultata, kao i stručni savjet o izboru ciljanih analiza.

Laboratorijski informacioni sistemi

Integrisani laboratorijski informacioni sistem (LIS) i ambulacioni informacioni system (AIS) koji upravljaju laboratorijskom opremom i kontroliše procese od uzorkovanja do izdavanja rezultata primenjuje se u Eurofarm Centar laboratorijama od osnivanja, što predstavlja jednu od komparativnih prednosti u odnosu na ostale zdravstvene ustanove. Kao odgovor na novonastalu situaciju u svijetu izazvanu virusom Covid-19, ali i zbog stalnog unapređenja kvaliteta usluga, u Eurofarm Centar laboratorijama je implementiran laboratorijski informacioni sistem – ATOM za antigensko testiranje na Covid-19 i PCR testiranje, zahvaljujući kojem pacijenti dobijaju automatski link na mobilnom uređaju o rezultatima njihovog nalaza. Navedeni nalazi su unapređeni QR kodom zahvaljujući kojem su naši nalazi zaštićeni od mogućih falcifikovanja istih, te kako bi na graničnim prelazima pacijenti mogli bezbjedno preći granicu.

Lokacije laboratorija

  • “Eurofarm – Centar Poliklinika“ PJ Ilidža
  • “Eurofarm – Centar Poliklinika“ PJ Unitic
  • “Eurofarm – Centar Poliklinika“ PJ Visoko
  • “Eurofarm – Centar Poliklinika“ PJ Goražde
  • “Eurofarm – Centar Poliklinika“ PJ Tuzla
  • “Eurofarm – Centar Poliklinika“ PJ Bugojno
  • “Eurofarm – Centar Poliklinika“ PJ Centralna laboratorija
  • “Eurofarm – Centar Poliklinika“ PJ Međunarodni aerodrom Sarajevo
“Eurofarm – Centar Poliklinika“ PJ Ilidža
https://laboratorija.eurofarmcentar.ba/wp-content/uploads/2021/05/ILIDZA.jpg

ADRESA: Butmirska cesta 10

RADNO VRIJEME: Ponedjeljak – petak 07:30 – 16:00, Subota 07:30 – 14:00

TELEFON: +387 33 773 026

“Eurofarm – Centar Poliklinika” PJ Unitic
https://laboratorija.eurofarmcentar.ba/wp-content/uploads/2021/05/UNITIC.jpg

ADRESA: Fra Anđela Zvizdovića 1

RADNO VRIJEME: Ponedjeljak – petak 07:30 – 16:00, Subota 07:30 – 14:00

TELEFON: +387 33 296 378

“Eurofarm – Centar Poliklinika” PJ Visoko
https://laboratorija.eurofarmcentar.ba/wp-content/uploads/2021/05/VISOKO.jpg

ADRESA: Ozrakovići bb

RADNO VRIJEME: Ponedjeljak – petak 08:00 – 15:00, Subota 08:00 – 14:00

TELEFON: +387 32 943 607

“Eurofarm – Centar Poliklinika” PJ Goražde
https://laboratorija.eurofarmcentar.ba/wp-content/uploads/2021/05/GORAZDE.jpg

ADRESA: Ferida Dizdarevića 25A

RADNO VRIJEME: Ponedjeljak – petak 08:00 – 15:00, Subota 08:00 – 14:00

TELEFON: +387 38 941 609

“Eurofarm – Centar Poliklinika” PJ Tuzla
https://laboratorija.eurofarmcentar.ba/wp-content/uploads/2021/05/TUZLA.jpg

ADRESA: Maršala Tita do 34B

RADNO VRIJEME: Ponedjeljak – petak 08:00 – 16:00, Subota 08:00 – 16:00

TELEFON: +387 35 416 602

“Eurofarm – Centar Poliklinika” PJ Bugojno
https://laboratorija.eurofarmcentar.ba/wp-content/uploads/2021/05/BUGOJNO.jpg

ADRESA: 307. Motorizovane brigade br. 47

RADNO VRIJEME:Ponedjeljak – petak 08:00 – 16:00, Subota 08:00 – 14:00

TELEFON: +387 30 338 750

“Eurofarm – Centar Poliklinika” PJ Centralna laboratorija
https://laboratorija.eurofarmcentar.ba/wp-content/uploads/2021/05/CENTRALNA-LABORATORIJA.jpg

ADRESA: Kolodvorska 5

RADNO VRIJEME: Ponedjeljak – petak 08:00 – 16:00, Subota 08:00 – 14:00

TELEFON:  +387 33 944 214 (recepcija)

+387 33 944 213 (biohemija)

+387 33 944 212 (mikrobiologija)

+387 33 944 210 (molekularna dijagnostika)

“Eurofarm – Centar Poliklinika” PJ Međunarodni aerodrom Sarajevo
https://laboratorija.eurofarmcentar.ba/wp-content/uploads/2021/05/AERODROM.jpg
Mikrobiološka laboratorija (ANTIGEN, PCR I LAMP TEST)

ADRESA: Kurta Schorka 36

RADNO VRIJEME:  Prilagođeno random vremenu aerodroma

TELEFON:  +387 289 228

+387 289 227