Misija i vizija

Naša misija

Naša je misija pružiti svakom pacijentu vrhunsku uslugu sa najsavremenijim metodama, gradeći prepoznatljivu Laboratoriju koja će pridobiti i zadržati povjerenje pacijenata i partnera.

Nastaviti razvoj Laboratorije u cjelini, postati uzor za pružanje visokokvalitetne usluge za pacijente na jednom mjestu iz oblasti biohemije, hematologije, mikrobiologije i molekularne dijagnostike, unutar regionalne laboratorijske zajednice, te inovacijama i partnerskim odnosom održati zadovoljstvo pacijenata na najvišem nivou.

Poštovati principe dobre laboratorijske prakse u cilju dobijanja pouzdanih rezultata, pratiti dostignuća u laboratorijskoj dijagnostici, pružiti kvalitet i efikasnost su osnovne karakteristike koje nas čine prepoznatljivim i visoko rangiranim kako među korisnicima tako i u stručnoj javnosti.

Naša vizija

Eurofarm Centar Laboratorija je osnovana kako bi se povećao spektar, pokrivenost i ukupna učinkovitost laboratorijskih analiza u Eurofarm Centar Poliklinici, implementirajući internacionalno preporučene laboratorijske procese i postavljanjem referentne vrijednosti za standarde kvalitete.

Izdavanje preciznih i pouzdanih rezultata, angažovanjem stručnog tima i korištenjem najsavremenije (automatizovane) tehnologije u cilju brže i pravovremene dijagnostike i preventivnog delovanja u cilju očuvanja zdravlja korisnika.

Vrijednosti na kojima temeljimo naš uspjeh su kvaliteta, povjerenje, uslužnost, inovativnost i razumijevanje potreba naših pacijenata.