HEPATITIS B i C

HEPATITIS B i C

Obavještavamo Vas da od danas u svim produžnicama Eurofarm Centra možete uraditi kvantitativno testiranje na DNK Hepatitis B virus (HBV) i RNK Hepatitis C virus (HCV). Za njihovo određivanje uzima se uzorak krvi, a zatim se iz seruma mjeri količina virusa odnosno određuje se tačan broj virusne DNK/RNK komponente koja se iskazuje brojem kopija virusa u krvi. Testiranje se radi sa IVD certificiranim reagensima.

➡️ HBV DNK- Real Time PCR: 200KM
➡️ HCV RNK- Real Time PCR: 200KM

Za sve dodatne informacije pozovite na kontakt telefon 033/944-214.

Comments are closed.
O nama

Eurofarm Centar Laboratorija registrovana je za laboratorijsku dijagnostiku iz oblasti biohemije, hematologije, imunohemije, mikrobiologije i molekulrne dijagnostike. Eurofarm Centar Laboratorija postoji radi Vas, jer kroz brigu o zdravlju i pouzdanim rezultatima širokog spektra laboratorijskih analiza omogućavamo svakom pojedincu da pravovremeno reaguje.