https://laboratorija.eurofarmcentar.ba/wp-content/uploads/2021/04/eurofarm_laboratorija_logo_white-1.png

Laboratorije su osnovane  poštujući sve zahtjeve kontrole kvaliteta rada laboratorija u pogledu opreme, ljudskih resursa, potrošnog materijala, reagenasa i uslova rada bazirajući se na principima dobre laboratorijske prakse.

Sva prava pridržana © 2021 Eurofarm Laboratorija.  Development by Lilium Digital