EUROFARM LABORATORIJEE-LABORATORIJA
Napomena: KUPOVINA PUTEM E-LABORATORIJE SE MOŽE ISKORISTITI SAMO U PJ CENTRALNA LABORATORIJA, KOLODVORSKA 5, POFALIĆI, SARAJEVO

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
Filters Sort
Šifra
Naziv
O analizi
Cijena
Naruči
16007
Kreatinin se koristi da se procijeni stanje bubrega, kao pomoć u dijagnostici oboljenja bubrega, kao i praćenja efikasnosti terapije kod oboljenja i oštećenja bubrega.
7.00KM
16008
Željezo se korisiti kao pomoć u dijagnostici anemija ili opterećenja željezom (hemosideroza), kada se određuje zajedno sa ostalim markerima metabolizma željza (hemoglobin, feritin, transferin, TIBC i UIBC).
7.00KM
16009
Holesterol se određuje osobama koje vrše rutinski medicinski pregled. Koristi se za procjenu kardiovaskularnog rizika i da se prati uspješnost terapije za snižavanje lipida.
7.00KM
16020
Gama-glutamil transferaza (GGT) se koristi za dijagnostiku i praćenje bolesti jetre, naročito da se prati hepatobilijarno oštećenje.
7.00KM
16016
Alkalna fosfataza (ALP) se koristi za dijagnostiku i praćenje bolesti jetre (naročito da se prati hepatobilijarno oštećenje) i bolesti kostiju.
8.00KM
16017
Laktat dehidrogenaza (LDH) se određuje osobama koje imaju akutno ili hronično stanje koje dovodi do oštećenja tkiva ili ćelija, osobama koje imaju nakupljanja tečnosti u određenim delovima tela da se postavi dijagnoza, kao i osobama oboljelim od meningitisa da se pomogne u diferencijalnoj dijagnozi.
8.00KM
16018
CPK se koristi za dijagnostiku i praćenje miopatija i oštećenja mišića uzrokovanih traumama, toksinima ili lekovima.
8.00KM
16024
Mokraćna kiselina se određuje osobama koje imaju simptome gihta (otečene i bolne zglobove), osobama oboljelim od tumora koje primaju hemoterapiju ili zračenje, kao i osobama oboljelim od gihta koje imaju rizik od nastanka bubrežnog kamenca.
8.00KM
16072
HDL (dobar holesterol) se određuje osobama koje vrše rutinski medicinski pregled,  osobama sa povećanim kardiovaskularnim rizikom i osobama koje uzimaju terapiju za snižavanje lipida.
8.00KM
16073
LDL (loš holesterol) se određuje osobama koje vrše rutinski medicinski pregled, periodično se određuje osobama sa povećanim kardiovaskularnim rizikom i osobama koje uzimaju terapiju za snižavanje lipida.
8.00KM
1 2 3 34

Poliklinika Ilidža: 033/773-032

Poliklinika Unitic: 033/296-375