EUROFARM LABORATORIJEE-LABORATORIJA
Napomena: KUPOVINA PUTEM E-LABORATORIJE SE MOŽE ISKORISTITI SAMO U PJ CENTRALNA LABORATORIJA, KOLODVORSKA 5, POFALIĆI, SARAJEVO

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
Filters Sort
Šifra
Naziv
O analizi
Cijena
Naruči
16927
Quantiferon-TB Gold test je in vitro dijagnostički test za dijagnostiku latentne tuberkulozne infekcije kada kod bolesnika ne postoje niti klinički, niti mikrobiološki, niti radiološki znakovi bolesti.
16004
Glukoza (šećer u krvi) se koristi u cilju utvrđivanja općteg zdravstvenog stanja, kao pomoć u postavljanju dijagnoze i praćenja terapije dijabetesa i drugih poremećaja metabolizma ugljenih hidrata (gestacioni dijabetes, hipoglikemija i neuroendokrini tumori pankreasa).
5.60KM
16006
Urea (BUN) se koristi da se procijeni stanje bubrega, kao pomoć u dijagnostici oboljenja bubrega, kao i da se prati efikasnost terapije kod oboljenja i oštećenja bubrega.
5.60KM
16007
Kreatinin se koristi da se procijeni stanje bubrega, kao pomoć u dijagnostici oboljenja bubrega, kao i praćenja efikasnosti terapije kod oboljenja i oštećenja bubrega.
5.60KM
16024
Mokraćna kiselina se određuje osobama koje imaju simptome gihta (otečene i bolne zglobove), osobama oboljelim od tumora koje primaju hemoterapiju ili zračenje, kao i osobama oboljelim od gihta koje imaju rizik od nastanka bubrežnog kamenca.
5.60KM
16121
Pojam nedostatak željeza (iron deficiency) obuhvaća spektar poremećaja kojem je glavna karakteristika smanjena količina željeza u organizmu. Radi se kod sumnje na anemiju.
5.60KM
16123
Najvažniji faktori rizika za nastajanje ateroskleroze su dob, muški spol i prerana ateroskleroza u obiteljskoj anamnezi.
5.60KM
16001
Sedimentacija se koristi kao pomoć u utvrđivanju prisustva zapaljenskog procesa u stanjima kao što su infekcije, tumori ili autoimune bolesti, kao pomoć u dijagnostici i praćenju niza specifičnih stanja (temporalni arteritis, sistemski vaskulitis, reumatska polimialgija ili reumatoidni artritis).
6.40KM
16010
Trigliceridi se određuju osobama koje vrše rutinski medicinski pregled, periodično osobama sa povećanim rizikom od razvoja srčanih oboljenja, kao i osobama koje uzimaju terapiju za snižavanje lipida.
6.40KM
16012
Direktni bilirubin se određuje osobama koje imaju znakove i simptome oštećenja jetre, opstrukcije žučnih kanala, osobama koje imaju metaboličke poremećaje povezane sa jetrom, osobama koje imaju znakove i simptome hemoliznih anemija kao i kod novorođenčadi.
6.40KM
1 2 35