VijestiCentralna laboratorija Eurofarm Centar poliklinike prva u BiH međunarodno akreditovala Real-Time PCR laboratorij i 35 metoda medicinskih ispitivanja

Usluge medicinske laboratorije su esencijalne za njegu pacijenata i stoga moraju biti dostupne, kako bi se zadovoljile potrebe svih pacijenata i zdravstvenog osoblja, odgovornog za njegu pacijenata. Budući da se na temelju mjerenja, analize rezultata i opažanja prosuđuje ljudsko zdravlje ili bolest, odnosno utvrđuje uzrok bolesti, održavanja zdravlja, prevencije bolesti, te prati uspjeh liječenja, rezultati laboratorijskih ispitivanja moraju zadovoljiti zahtjeve tačnosti i preciznosti, te kliničke korisnosti pretrage.

Akreditacija laboratorija za medicinska ispitivanja predstavlja kompleksan proces kojim se na međunarodnom nivou dokazuje postojanje sistema kvaliteta, tehničke kompetentnosti i valjanosti i pouzdanosti rezultata. Problem nedostatka akreditovanih laboratorija po međunarodnom standardu i uopćeno međunarodnog (ne)priznavanja rezultata ispitivanja se najbolje pokazao u toku pandemije COVID-19 kada rezultati PCR analiza sprovedenih u Bosni i Hercegovini nisu bili priznati u drugim zemljama svijeta. 

Centralna laboratorija kao poslovna jedinica Eurofarm Centar poliklinike je krajem 2021. godine postala prva akreditirana laboratorija u Bosni i Hercegovini osposobljena za medicinska ispitivanja u sljedećim područjima rada: Klinička hemija, Mikrobiologija sa pod-područjem molekularna dijagnostika, Hematologija i koagulacija, Imunologija i ispitivanja za SARS-CoV-2 (COVID-19). Akreditacija je dodjeljenja od Instituta za akreditiranje Bosne i Hercegovine (BATA) pri čemu je Centralna laboratorija uspješno prošla postupak akreditacije prema međunarodnom ISO 15189 standardu za 35 metoda laboratorijskih ispitivanja, uključujući i COVID-19 PCR testiranje. Međunarodni standard BAS EN ISO 15189:2018:2018 baziran je na BAS EN ISO 17025 i ISO 9001, te specificira zahtjeve za kompetentnost i kvalitet, koje se konkretno odnose na medicinske laboratorije.

BATA je akreditaciono tijelo Bosne i Hercegovine koje sudjeluje u radu evropskih i međunarodnih organizacija za akreditiranje: EA – Evropska saradnja za akreditaciju i ILAC – Međunarodna saradnja za akreditaciju laboratorija. Od 2012. godine BATA je bilateralni potpisnik evropskog multitateralnog sporazuma, a od 2013.godine je i potpisnik ILAC – Dogovora o međusobnom priznavanju u područjima ispitivanja, kalibracije i inspekcije čime je stekla status pridruženog člana EA i status punopravnog člana ILAC-a.

Ovo znači da je Bosna i Hercegovina riješila problem koji se javio početkom pandemije SARS-COV-2 virusa jer od sada građani Bosne i Hercegovine u Eurofarm laboratorijama mogu dobiti PCR nalaz koji je zaštićen QR šifrom i priznat u cijelom svijetu. Ujedno, postojanje međunarodno akreditiranog medicinskog laboratorija predstavlja dodatni dokaz kvaliteta i pouzdanosti rezultata ispitivanja sa prethodno izdatim ovlaštenjem Ministarstva zdravstva o pružanju usluga PCR testiranja na SARS-COV-2 virus u BiH. 

Dodatno međunarodnoj akreditaciji, naš centralni laboratorij sprovodi efikasno redovne interne i eksterne kontrole kvaliteta koje su obuhvaćene godišnjim planom i programom sa provajderom Instand e.V. za svaku akreditovanu kao i neakreditovanu metodu, kako bi se utvrdile usklađenosti sa rezultatima medicinskih ispitivanja, a samim tim i kompetentnost i pouzdanost naših rezultata. Instand e.V. akreditirana njemačka kompanija promovira osiguranje kvalitete u medicinskim laboratorijima, a  imenovana je od strane Njemačkog liječničkog društva kao referentna ustanova i od 1970. godine provodi internacionalna međulaboratorijska poređenja u svim područjima in vitro dijagnostike sa 12.000 učesnika širom svijeta i 380 različitih EQA shema za medicinska ispitivanja.

Povodom međunarodne akreditacije naše laboratorije Eurofarm Centar poliklinika osnovala je Centar za kliničke studije čime se vrlo profesionalno plasiramo na tržište u naučno – istraživačkom sektoru i otvaramo vrata novim internacionalnim projektima, čime svakako jačamo status naše države u području biomedicinskih istraživanja i dijagnostike.

Ono čime se još možemo pohvaliti i biti ponosni je upravo i potvrda da smo postali oficijelna podrška za BiH predstavnike na predstojećim Olimpijskim igrama u Kini, zatim da smo oficijelni partneri Nogometnog/Fudbalskog saveza BiH, bili oficijelni sponzori Rukometnog saveza BiH, te da redovno stojimo na raspolaganju našim sportašima (košarkašima, odbojkašima, skijašima) koji se redovno testiraju upravo u našim laboratorijama radi međunarodno priznatih PCR nalaza.

Također, važno je spomenuti da ovim povodom sve akademske institucije sada su u prilici da u Bosni i Hercegovini, odnosno u Eurofarm Centar laboratoriji, sprovode svoja istraživanja u sklopu zajedničkih projekata za 35 međunarodno priznatih metoda u širokog spektra rada.

Ovim putem iskreno se zahvaljujemo kompaniji Verlab d.o.o. Sarajevo koja se bavi biomedicinskim i kliničkim inženjeringom, na izvrsnoj saradnji sa njihovim profesionalcima i stručnjacima, te na kvalitetnom i kreativnom konslutantskom pristupu tokom našeg iscrpnog postupka međunarodne akreditacije koja je trajala godinu dana.