ŠTA ZNAMO O NUTRIGENETICI?

Nutrigenetika je nauka koja proučava efekat genetičkih varijacija na dijetetski odgovor te ulogu nutrijenata i bioaktivnih komponenata hrane na ekspresiju gena. Kao naučna disciplina, nutrigenetika opisuje odgovor organizma na specifični prehrambeni režim. Nutrigenetska analiza nam nudi identifikaciju, klasifikaciju i karakterizaciju varijacija u genomu što pacijentu omogućava specifično razumijevanje metabolizma i predikciju tolerancije organizma na hranu....