EUROFARM LABORATORIJEBiohemija

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
Filters Sort
Šifra
Naziv
O analizi
Cijena
Naruči
16251
BETA 2 MIKROGLOBULIN
Beta-2-mikroglobulin se određuje osobama kod kojih je dijagnostifikovan multipli mijelom ili limfom.
70.00KM
16012
BILIRUBIN DIREKTNI I INDIREKTNI
Direktni bilirubin se određuje osobama koje imaju znakove i simptome oštećenja jetre, opstrukcije žučnih kanala, osobama koje imaju metaboličke poremećaje povezane sa jetrom, osobama koje imaju znakove i simptome hemoliznih anemija kao i kod novorođenčadi.
6.00KM
16013
BILIRUBIN UKUPNI
Ukupni bilirubin se koristi kao pomoć u dijagnostici i praćenju oboljenja jetre i hemoliznih anemija, kao i za praćenje žutice kod novorođenčadi.
6.00KM
16242
CINK
Cink se koristi kao pomoć u dijagnostici i praćenju niza poremećaja koji za posljedicu imaju snižen nivo cinka, dok povećan nivo cinka nije klinički značajan.
44.00KM
16019
CK MB
Kreatin kinaza-MB (CK-MB) se određuje osobama koje imaju znakove i simptome infarkta miokarda, ponekad se određuje kod osoba kod kojih se sumnja na oštećenje srca uzrokovano kardiotropnim virusima.
12.00KM
16018
CPK
CPK se koristi za dijagnostiku i praćenje miopatija i oštećenja mišića uzrokovanih traumama, toksinima ili lekovima.
8.00KM
16053
CRP
CRP (C-reaktivni protein) se određuje osobama kod kojih se sumnja na akutno zapaljenje usljed teške bakterijske ili gljivične infekcije, maligniteta, operacije ili komplikacije osnovne bolesti (autoimunih oboljenja) za praćenje toka bolesti i praćenje odgovora na terapiju.
15.00KM
16426
CRP BRZI TEST
CRP (C-reaktivni protein) se određuje osobama kod kojih se sumnja na akutno zapaljenje usljed teške bakterijske ili gljivične infekcije, maligniteta, operacije ili komplikacije osnovne bolesti (autoimunih oboljenja) za praćenje toka bolesti i praćenje odgovora na terapiju.
18.00KM
16376
EGFR – BUBREŽNA FUNKCIJA
Osobe sa šećernom bolesti naročito su podložne nastanku bubrežne bolesti. Stoga bi se trebale redovito kontrolirati i to testovima probira za bolest bubrega. Osim uree, kreatinina i urata iz krvi, najvažnija dva pokazatelja bubrežne bolesti su eGFR (procijenjena brzina glomerularne filtracije) i albumini u urinu. Bubrežnu funkciju moguće je ispitati procjenom količine krvi koju glomeruli filtriraju u jednoj minuti. Što je veća vrijednost kreatinina u krvi, manja je vrijednosti eGFR.
38.00KM
16232
ELEKTROFOREZA PROTEINA
Elektroforeza proteina seruma se koristi kao pomoć u dijagnostici i praćenju stanja koja su povezana sa sniženim ili povećanim nivoom proteina u krvi i/ili povećanim nivoom proteina u urinu.
57.00KM
1 2 3 7