Vijesti25% niže cijene na reprodukcione hormone!

Ostvarite popust od 25% ukoliko radite tri ili više reprodukcionih hormona.

Reprodukcioni hormoni koji ulaze u akciju su:

  • FSH
  • LH
  • Estradiol
  • Prolaktin
  • Progesteron
  • Testosteron
  • Kortizol

Prethodna najava i rezervacija termina nije potrebna!

Za sve dodatne informacije pozovite na kontakt telefon 033/944-214.

Uzimanje uzorka za analizu se vrši u svim podružnicama Eurofarm Centar Poliklinike.