Laboratorija Eurofarm

Preko 600 laboratorijskih usluga
na jednom mjestu

Laboratorija Eurofarm
Asset-1

Osnivanje laboratorije

Eurofarm Centar Laboratorija registrovana je za laboratorijsku dijagnostiku iz oblasti biohemije, hematologije, imunohemije, mikrobiologije i molekulrne dijagnostike.

Eurofarm Centar Laboratorija postoji radi Vas, jer kroz brigu o zdravlju i pouzdanim rezultatima širokog spektra laboratorijskih analiza omogućavamo svakom pojedincu da pravovremeno reaguje. Radimo na tome da sačuvate svoje zdravlje, jer za Vas primjenjujemo najnovija dostignuća u laboratorijskoj dijagnostici.

Naša priča

Koristeći stručna znanja i iskustva te uvažavajući razvoj novih metoda u dijagnostici i liječenju, za Vas i zbog Vas primjenjujemo najnovija dostignuća u laboratorijskoj dijagnostici, zapošljavamo vrhunske stručnjake i obezbeđujemo najsavremeniju laboratorijsku opremu.

Prateći zahtjeve naših ljekara i potrebe pacijenata te novosti u razvoju biomedicine i laboratorijske djagnostike, stručni tim Centralne Laboratorije kontinuirano uvodi nove dijagnostičke analize prema principima dobre laboratorijske prakse. Kvalitet izdatih vrijednosti zasniva se na strogoj primjeni međunarodnih standarda u svakodnevnom radu u laboratoriji što daje sigurnost našim pacijentima uz obaveznu primjenu internih i eksternih kontrola kvaliteta, kao i kalibracija aparata.

Edukacija i obuke uposlenika

Tim Eurofarm Centar Laboratorije redovno prolazi kroz stručne obuke kako bi u svakom trenutku našim klijentima pružili odgovarajuću uslugu. Kvalitet naših rezultata je osnovni imperativ koji obezbjeđujemo najsavremenijom tehnologijom, efikasanim protokom biološkog materijala i analitičkim radom. Kvalitet rezultata vam omogućavamo kroz profesionalan pristup od prijema pacijenta, odgovornog sortiranja dobijenih uzoraka, samog procesa testiranja, održavanja radnih uslova i reagenasa do pravovremenog izdavanja laboratorijskih rezultata.

Ono što našu laboratoriju čini jedinstvenom i prepoznatljivom je i brzina izdavanja rezultata – za najveći broj analiza u roku od nekoliko sati.

Naša misija i vizija

Politika Kvaliteta

Naša

MISIJA

Naša je misija pružiti svakom pacijentu vrhunsku uslugu sa najsavremenijim metodama, gradeći prepoznatljivu Laboratoriju koja će pridobiti i zadržati povjerenje pacijenata i partnera.

Naša

VIZIJA

Eurofarm Centar Laboratorija je osnovana kako bi se povećao spektar, pokrivenost i ukupna učinkovitost laboratorijskih analiza, implementirajući internacionalno preporučene laboratorijske procese i postavljanjem referentne vrijednosti za standarde kvalitete.

Politika Kvaliteta

Politika kvaliteta-2

Naše usluge

ANALIZE

U Eurofarm Centar Laboratoriji možete uraditi biohemijske, hematološke i imunohemijske analize, analize hormona i tumorskih markera, nivo lijekova u krvi, mikrobiološke analize, virusološke analize, pregled stolice, alergološke analize, ispitivanja na autoimuna oboljenja i širok spektar molekularno-bioloških analiza.

TERENSKE SLUŽBE

Naša laboratorija također nudi i usluge terenske službe koje se odnose na usluge kućnih posjeta (uzimanja uzoraka u kući pacijenta) i dostavljanja laboratorijskog izvještaja o urađenim analizama na Vašu adresu.

Politika kvalitete

Eurofarm Centar Laboratorija klijentima pruža usluge u skladu sa zahtjevima međunarodne norme i obavezuje se na slijedeće:

  • Stručnost, profesionalnost i osposobljenost osoblja laboratorija su garancija za pružanje kvalitetne usluge klijentu/pacijentu
  • Kvalitet usluga našeg laboratorija određuju zakoni, tehnički pravilnici i norme, te odgovornost prema stečenom ugledu i dobroj laboratorijskoj praksi kroz dugogodišnje davanje kvalitetnih usluga laboratorijskih analiza
  • Omogućiti klijentu/pacijentu dobijanje tačnog i pravovremenog nalaza u funkciji boljeg liječenja
  • Kvalitet ispitivanja u laboratoriju je u skladu sa postavljenim standardima i očekivanjima klijenata/pacijenata te se kontinuirano prati i poboljšava u svakom segmentu
  • Pravilnost rada održava se kontinuiranim provođenjem mjera unutrašnje kontrole kvaliteta, učešćem u programima ispitivanja kontrole kvaliteta, međulaboratorijskim poređenjima i nadzorom nad stručnim radom laboratorije
  • Laboratorijaske analize i ispitivanja u našoj laboratoriji se provode bez pristrasnosti i razlika među pacijentima; pristup uslugama imaju jednako svi pacijenti uz primjenu najviših etičkih standarda.
  • Osoblje Eurofarm Centar Laboratorije je upoznato sa sistemom kvalitete i dosljedno je primjenjuju u svom radu, te su obavezni da bezuslovno čuvaju i štite povjerljivost informacija do kojih dolaze u komunikaciji sa ljekarima i pacijentima.
  • Sistem kvalitete koji primjenjujemo neprekidno se ažurira i prilagođava novim saznanjima i zahtjevima.
  • Stručni tim laboratorije konstantno radi na prepoznavanju potencijalnih rizika i njihovih utjecaja na rezultate te prema tome poduzimanje mjera za njihovo smanjenje odnosno potpuno uklanjanje.

Primjenom navedene politike kvaliteta Eurofarm Centar Laboratorija doprinosi izvršavanju zadataka dobre laboratorijske prakse i pruža sigurnost klijentima/pacijentima.

1

najsavremenija laboratorija u BiH

600

vrsta analiza

100%

pouzdano

Novosti

dec
04

PROKALCITONIN

ŠTA JE PROKALCITONIN? Prokalcitonin je protein. Laboratorijsko određivanje nivoa prokalcitonina je analiza čije korištenje je u porastu. ZAŠTO SE RADI ANALIZA? Analiza Prokalcitonin se radi u cilju: ✓otkrivanja i utvrđivanja težine bakterijske sepse, ✓razlikovanja bakterijske…

jan
17

Kenan Kekić: Sve investicije Eurofarm Centra vezane su za kadrovska pitanja

Eurofarm Centar je privatna zdravstvena ustanova sa dugogodišnjim iskustvom u liječenju pacijenata i pružanju zdravstvenih usluga iz široke palete. Eurofarm - Centar Poliklinika posluje skoro 20 godina i predstavlja vodeću privatnu zdravstvenu ustanovu sa tendencijim rasta i širenja.…

jan
04

25% niže cijene na reprodukcione hormone!

Ostvarite popust od 25% ukoliko radite tri ili više reprodukcionih hormona. Reprodukcioni hormoni koji ulaze u akciju su: FSH LH Estradiol Prolaktin Progesteron Testosteron Kortizol Prethodna najava i rezervacija termina nije potrebna! Za sve dodatne…