Laboratorija Eurofarm

Preko 600 laboratorijskih usluga
na jednom mjestu

Laboratorija Eurofarm
Asset-1

Osnivanje laboratorije

Eurofarm Centar Laboratorija registrovana je za laboratorijsku dijagnostiku iz oblasti biohemije, hematologije, imunohemije, mikrobiologije i molekulrne dijagnostike.

Eurofarm Centar Laboratorija postoji radi Vas, jer kroz brigu o zdravlju i pouzdanim rezultatima širokog spektra laboratorijskih analiza omogućavamo svakom pojedincu da pravovremeno reaguje. Radimo na tome da sačuvate svoje zdravlje, jer za Vas primjenjujemo najnovija dostignuća u laboratorijskoj dijagnostici.

Naša priča

Koristeći stručna znanja i iskustva te uvažavajući razvoj novih metoda u dijagnostici i liječenju, za Vas i zbog Vas primjenjujemo najnovija dostignuća u laboratorijskoj dijagnostici, zapošljavamo vrhunske stručnjake i obezbeđujemo najsavremeniju laboratorijsku opremu.

Prateći zahtjeve naših ljekara i potrebe pacijenata te novosti u razvoju biomedicine i laboratorijske djagnostike, stručni tim Centralne Laboratorije kontinuirano uvodi nove dijagnostičke analize prema principima dobre laboratorijske prakse. Kvalitet izdatih vrijednosti zasniva se na strogoj primjeni međunarodnih standarda u svakodnevnom radu u laboratoriji što daje sigurnost našim pacijentima uz obaveznu primjenu internih i eksternih kontrola kvaliteta, kao i kalibracija aparata.

Edukacija i obuke uposlenika

Tim Eurofarm Centar Laboratorije redovno prolazi kroz stručne obuke kako bi u svakom trenutku našim klijentima pružili odgovarajuću uslugu. Kvalitet naših rezultata je osnovni imperativ koji obezbjeđujemo najsavremenijom tehnologijom, efikasanim protokom biološkog materijala i analitičkim radom. Kvalitet rezultata vam omogućavamo kroz profesionalan pristup od prijema pacijenta, odgovornog sortiranja dobijenih uzoraka, samog procesa testiranja, održavanja radnih uslova i reagenasa do pravovremenog izdavanja laboratorijskih rezultata.

Ono što našu laboratoriju čini jedinstvenom i prepoznatljivom je i brzina izdavanja rezultata – za najveći broj analiza u roku od nekoliko sati.

Naša misija i vizija

Naša

MISIJA

Naša je misija pružiti svakom pacijentu vrhunsku uslugu sa najsavremenijim metodama, gradeći prepoznatljivu Laboratoriju koja će pridobiti i zadržati povjerenje pacijenata i partnera.

Naša

VIZIJA

Eurofarm Centar Laboratorija je osnovana kako bi se povećao spektar, pokrivenost i ukupna učinkovitost laboratorijskih analiza, implementirajući internacionalno preporučene laboratorijske procese i postavljanjem referentne vrijednosti za standarde kvalitete.

Naše usluge

ANALIZE

U Eurofarm Centar Laboratoriji možete uraditi biohemijske, hematološke i imunohemijske analize, analize hormona i tumorskih markera, nivo lijekova u krvi, mikrobiološke analize, virusološke analize, pregled stolice, alergološke analize, ispitivanja na autoimuna oboljenja i širok spektar molekularno-bioloških analiza.

TERENSKE SLUŽBE

Naša laboratorija također nudi i usluge terenske službe koje se odnose na usluge kućnih posjeta (uzimanja uzoraka u kući pacijenta) i dostavljanja laboratorijskog izvještaja o urađenim analizama na Vašu adresu.

Politika kvalitete

Eurofarm Centar Laboratorija klijentima pruža usluge u skladu sa zahtjevima međunarodne norme i obavezuje se na slijedeće:

  • Stručnost, profesionalnost i osposobljenost osoblja laboratorija su garancija za pružanje kvalitetne usluge klijentu/pacijentu
  • Kvalitet usluga našeg laboratorija određuju zakoni, tehnički pravilnici i norme, te odgovornost prema stečenom ugledu i dobroj laboratorijskoj praksi kroz dugogodišnje davanje kvalitetnih usluga laboratorijskih analiza
  • Omogućiti klijentu/pacijentu dobijanje tačnog i pravovremenog nalaza u funkciji boljeg liječenja
  • Kvalitet ispitivanja u laboratoriju je u skladu sa postavljenim standardima i očekivanjima klijenata/pacijenata te se kontinuirano prati i poboljšava u svakom segmentu
  • Pravilnost rada održava se kontinuiranim provođenjem mjera unutrašnje kontrole kvaliteta, učešćem u programima ispitivanja kontrole kvaliteta, međulaboratorijskim poređenjima i nadzorom nad stručnim radom laboratorije
  • Laboratorijaske analize i ispitivanja u našoj laboratoriji se provode bez pristranosti i razlika među pacijentima; pristup uslugama imaju jednako svi pacijenti uz primjenu naviših etičkih standarda
  • Osoblje Eurofarm Centar Laboratorije je upoznato sa sistemom kvalitete i dosljedno je primjenjuju u svom radu, te su obavezni da bezuslovno čuvaju i štite povjerljivost informacija do kojih dolaze u komunikaciji sa ljekarima i pacijentima
  • Sistem kvalitete koji primjenjujemo neprekidno se ažurira i prilagođava novim saznanjima i zahtjevima
  • Stručni tim laboratorije konstantno radi na prepoznavanju potencijalnih rizika i njihovih uticaja na rezultate te prema tome produzimanje mjera za njihovo smanjenje odnosno potpuno uklanjanje.

Primjenom navedene politike kvaliteta Eurofarm Centar Laboratorija doprinosi izvršavanju zadataka dobre laboratorijske prakse i pruža sigurnost klijentima/pacijentima.

1

najsavremenija laboratorija u BiH

600

vrsta analiza

100%

pouzdano

Novosti

okt
11

Ne propustite 30% popusta na reprodukcione hormone!

Akcija traje do 15.11.2018. Uradite tri ili više hormona i dobijate 30% popusta. Nije potrebna prethodna najava i rezervacija termina! Spolni hormoni zaduženi su za razvoj reproduktivnog sistema žena i muškaraca. Reproduktivni hormoni, možda, najjače djeluju…

okt
09

Jeste li znali da u Eurofarm – Centar Poliklinici možete napraviti EMNG?

Elektromioneurografija  (EMNG) je dijagnostička metoda kojom se ispituje električna aktivnost mišića i nerava sa mogućnošću utvrđivanja nivoa, stepena i rasprostranjenosti lezije. Ispitivanje se vrši na tehnološki visoko kompjuterizovanim aparatima pri čemu se obično prvo ispituje…

okt
09

Saznajte kako ujed krpelja može biti opasan po Vaše zdravlje!

Lajmska bolest (borelioza) je infektivna bolest uzrokovana bakterijom Borrelia burgdorferi koju prenose zaraženi krpelji. Iako se prije smatrala rijetkom bolešću, slučajevi lajmske bolesti bilježe se i na našim područjima, a u Europi se krpelji zaraženi…